2013 Troy University / USMC Birthday Cake Ceremony

{gallery}gallery/2013/2013-troy-univ-usmc-birthday-cake{/gallery}